Cinsel sağlık ve cinsel ürünler hakkında çok daha fazlası için

Yumurtalıklar

ruby-for-newbies İfraz ettiği hücrelere yumurta denildiği için kadın cinsel guddeleri de yumurtalık adını alırlar. Bu iki guddede de erkek husyeleri şekil ve büyüklüğündedirler. Havsa Ja içinde sağda ve solda bulunur ve hastalık hallerinde karnın «yanlarında» ağrı husule getirir. Sağ yumurtalık, körbağırsağın çok yakınında olduğu için ekseriya, yumurtalık rahatsızlıkları, körbağırsak hastalıklarıyla veya körbağırsak hastalıkları, yumurtalık hastalıklarıyla karıştırılabilir.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 12:08:26

Rahim

ruby-for-newbies Rahim, erkeğin prostatı gibi, adale liflerinden ve kaygan guddelerden teşekkül etmiş, içi boş ve armut büyüklüğünde bir uzuvdur ve dar olan boynu ile arkaya doğru yön almış bir şekilde kadının havsalasına asılır. Rahim, orta büyüklükte ve içi, bir ceviz sığacak kadar boşaltılmış bir armut şeklindedir.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 12:07:07

Rahim büküklüğü

ruby-for-newbies Rahmin arkaya doğru düşüklüğü, öne doğru düşüklüğünden daha sık rastlanan bir haldir. Bu şekildeki rahim veri değinmesine rahim büküklüğü denir. Rahim büküklüğü bir hastalık değildir. Aksine düztabanlık gibi bir anormalliktir. Bütün kadınların yüzde beşinde rahim büküklüğü vardır.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 12:06:04

Aybaşı rahatsızlıkları

ruby-for-newbies Birçok kadınlar, âdet zamanlarının yaklaştığını; karında çekici ağrılar, yorgunluk, göz kapakları üzerinde ağırlık, bağırsakların fazla çalışması (İshal), neşesizlik v.s. gibi bazı bedenî ve ruhî belirtilerden anlarlar.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 12:04:22

Cinsel istek

ruby-for-newbies En mühim ikinci derece cinsiyet alâmeti, cinai istektir. Vücudun içinde bulunan cinsel hücreleri, irsiyet taşıyan hücrelerdir. Dışarıdan görülebilen ikinci derece cinsiyet alâmetleri ise, vücudun içindeki cinsel hücrelerinin olgun ve üremeğe kabiliyetli oluşlarını harice bildiren işaretlerdir.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 12:03:05

Erkek ve kadın cinsel karakteri arasındaki korkunç ahenksizlik

ruby-for-newbies Erkek cinsel isteğinin sevkiyle bir kadın bulmak ve cinsel hücrelerini bu kadına vermek ister. Bundan dolayı erkeğin cinsel ve cinsel isteği, cinsel guddelerinin dolma sile Birben bire zuhur eder ve yalnız guddelerinin boşalmasını, yani cinseli münasebeti gözetir. Kadın ise cinsel isteği dolayısıyla, ikinci derece cinsiyet alâmetlerini mümkün mertebe çekici ve göze hoş görünecek bir hale getirmek zorundadır. Bu itibarla kadının cinsel temayülü, erkeğinki gibi yalnız cinsel uzuvlarını ve cinseli münasebeti gözetmez; bilâkis bu temayül bütün şahsiyetinden ışık saçar.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 12:01:51

Cinsel istek ve ahlak

ruby-for-newbies Cinsel istek ile ahlâk arasındaki münasebet açlıkla ahlâk arasındaki ilişki kadar çok veya azdır. Eğer bizler, ormandaki hayvanlara gidip de cinsel isteğimizin omuzlarımıza yüklemiş olduğu açıdan şikâyet edebilseydik ve onlar, bizi anlasaydılar, bizleri ya hasta sanacaklar, yahut da insan neslinin zavallılığına kahkahalarla güleceklerdi.

Devamı » 0 yorum 0 okunma 16.07.2015 11:58:17

Üreme Bozukluklarının Görülme Sıklığı

ruby-for-newbies Tüm evli çiftlerin % 10-15’inde hamilelik gecikmekte veya hiç olmamaktadır. İnfertil çiftlerin %40’ınde erkekte, %40’ında ise kadında bir sorun gözlenmekte, geri kalan % 20 Tik kısımda çiftlerin her ikisinde de bozukluk tespit edilmektedir.

Devamı » 315 yorum 1455 okunma 10.04.2014 11:13:48
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Copyright 2011 - Cinsel sağlık ve cinsel ürünler hakkında çok daha fazlası için. Her Hakkı Saklıdır.

Kayganlaştırıcı Jel Penis Büyütücü Hap geciktirici sprey göğüs büyütücü krem penis büyütücü pompa